ENGLISH
 
  Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulaması
 
Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulaması
 
 

Otel işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmeleri için çevresel sorunlara duyarlı olmaları gerekir. Tüm otel işletmeleri, yürütülen her türlü faaliyetin çevresel boyutlarını düşünmeli ve bunu iş stratejilerinde ve uzun vadeli planlarında bulundurmalıdırlar. Bu kapsamda, tüm otel işletmelerinin ve turizm faaliyeti gösteren firmaların yeşil pazarlama uygulamalarını gözden geçirmeleri gerekiyor. Günümüzde özellikle uluslararası otel zincirlerine baktığımızda, yeşil pazarlama uygulamalarının yaygın bir şekilde yürütüldüğünü görebilmemiz mümkün.

Hiç şüphesiz turizm sektöründe çevre oldukça önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle tüm turizm işletmelerinin çevreye duyarsız kalma gibi bir durumu söz konusu olmamalı. Turistik taleplerin sürdürülebilirliğini koruyabilmek için çevresel değerlere önem ve özen gösterilmesi gerektiği su götürmez bir gerçek. Bu durumun önemini kavrayan tüm turizm işletmelerinin yeşil pazarlama uygulamalarına duyarsız kalması hiçbir şekilde beklenemez. 

Doğayı koruma ve turizmde devamlılık sağlamaya yönelik yürütülen otel yönetimi uygulamaları, yeşil otelcilik olarak adlandırılır. Peki, yeşil pazarlama uygulamaları ne işe yarar? Yeşil pazarlama uygulamaları, otel işletmelerinin enerji tasarrufu sağlamasına ve doğaya bırakılan atıkların azaltılmasını sağlar. Otelcilik sektöründe, yeşil otel işletmeciliğinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu artışın en önemli nedenlerinden biri rekabet baskısıdır. Tüketici ve sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki tutumları da bu artışın en önemli nedenleri arasındadır. Yeşil otelciliğe yönelişin bir diğer nedeni ise devletlerin çevreyi koruma politikaları olduğu söylenebilir.

1993 yılında, uluslararası olarak çevre bilincini tüm otel işletmelerine kazandırmak amacıyla, Yeşil Oteller Birliği kurulmuştur. Yeşil Oteller Birliği, "ziyaret etmekten keyif duyduğumuz tüm destinasyonlarda, otellerin, su ve enerji tasarrufu sağlaması, atık miktarını azaltması ve bu destinasyonları korunmasıyla ilgili olarak bir araya getirilmesi, atık miktarını azaltması ve bu destinasyonları korunmasıyla ilgili olarak bir araya getirilmesi ve politikaların belirlenmesidir" sözleriyle amaçlarını ortaya koymuşlardır.

Yeşil Oteller Birliği Başkanı Patricia Griffin; "gelecek kuşaklar için çevremizi korumada sizin yardımınız gerekli. Örneğin, otellerde kalış süreciniz boyunca, otel yönetimine çarşaflarınızın ve havlularınızın her gün değişmesi gerekmediğini söyleyebilirsiniz. Odadan ayrıldığınızda televizyonu ve ışıkları kapatmayı unutmayınız. Eğer küçük şampuan şişelerini kullanmıyorsanız, onları odada bırakın ve yanınızda getirdiğiniz şampuanınızı kullanınız" şeklinde, tüm tüketicilere tavsiyede bulunmuştur. Bunun yanı sıra Patricia Griffin, yeşil otelcilik uygulamasına her türlü katkı verebileceklerini de her durumda belirtmektedir. Yeşil otelcilik anlayışı sadece otel işletmelerinin hayata geçirebileceği bir uygulama olarak görülmemeli. Uygulamanın tam anlamıyla hayata geçebilmesi için tüketicilerin de "yeşil seyahat" konusunda bilinçlendirilmesi bu anlamda çok önemli. Bununla ilgili olarak Yeşil Oteller Birliği, yeşil seyahate dair pek çok tavsiye de bulunmuştur.

Bu konuyla ilgili Türkiye'de ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yeşil Yıldız Sertifika Sistemi isimli bir uygulaması vardır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu uygulaması, yeşil otel uygulamasına örnek olarak gösterilebilir. Buna dair bir puanlama sistemi, yaşanan gelişmeler ve uluslararası kriterler dikkate alınarak, Yeşil Yıldız uygulaması kapmasında yapılmıştır.

Turizmde devamlılığı sağlayabilmek için doğayı korumak şarttır. Öyle ki, günümüzde tüm otel işletmelerinin, çevresel duyarlılıklarını göstermeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi devlet baskısı, rekabet baskısı gibi nedenler tüm turizm sektörünün birer yeşil turizm savunucusu olmalarını ve bu uygulamayı hayata geçirmelerini sağlamıştır. Ek olarak yeşil pazarlama uygulamalarının kârlılığı arttırıp, maliyeti düşürmesini de söyleyebiliriz. Ekonomik otel pazarında lider konumunda bulunan pek çok otel, bu konuda öncü olmayı başarmışlardır. Bu otellerin yapmış oldukları çalışmalara baktığımızda, tüm gelişmelerden haberdar oldukları, çevresel duyarlılığa büyük önem verdiklerini gözlemleyebiliriz.

 Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda ise ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor; başta yerel yönetimler olmak üzere, tüm herkesin çevresel değerlerin devamlılığını sağlamak amacıyla, duyarlılıklarını göstermeleri çok önemli.Yeşil otelcilik anlayışının yaygınlaştırılması ve uygulamaya konulması için bazı noktalara dikkat çekmek gerekir. Öncelikle otel sahiplerinin ve yöneticilerinin çevresel duyarlılıkları ön planda tutulmalıdır. Buna göre uzun vadeli politikalar belirlenmeli ve bunu tüm ortakları ile planlamaya istekli olmaları gerekir.