ENGLISH
 
  Turizm Otelcilikte İnsan Kaynakları Yönetimi
 
Turizm Otelcilikte İnsan Kaynakları Yönetimi

Bir otel işletmesi her ne kadar mükemmel bir fiziksel ve finansal yapıya sahip olursa olsun, insan gücünü geliştirmeyi ve motive etmeyi başaramıyorsa, bu noktada amacına ulaşması mümkün değildir.

İnsan unsuru, organizasyonların başarılarında oldukça önemli bir role sahiptir. Bununla birlikte, özellikle otel işletmeleri gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren yerlerde bu önem kat ve kat artar. Bunun nedeni, otel işletmelerinde çalışan çoğu personelin misafirlerle direk olarak ilişki kurmasından kaynaklanır. Bir otel işletmesinde müşteri memnuniyetini sağlamak, otelin konaklama ve yiyecek – içecek standartları olarak gözükebilir. Yanlış da değildir. Ancak bunların yanı sıra kibar ve yardımsever bir personel de kişisel özellikleri ile misafiri etkilemeyi başarabilir. Bu durumda otel çalışanının misafirlere sunduğu hizmet, misafiri tatmin etmek konusunda çok önemli bir yere sahiptir.

İnsan kaynakları yönetiminin temel unsuru adı üzerinde insandır. İnsan kaynakları yönetiminin faaliyet gösterdiği alanı oluşturan ise, çalışanların becerilerinden en üst seviyede faydalanabilmeyi sağlamak amacıyla gösterilen tüm çabalardır diyebiliriz. Herhangi bir otel işletmesinde çalışan bir kişi otelin teknik servis personeli olabileceği gibi satış ya da ön büro çalışanı da olabilir. Her ne olursa olsun bu durum hiçbir şekilde insan kaynakları yönetiminin amacını ve görev alanını etkileyen bir durum değildir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak insan kaynakları yönetiminin tanımını şu şekilde yapabiliriz; otel ya da herhangi bir işletmede, çalışanlarla ilgili alınması gereken her türlü kararlar ve önlemler ile ilgili izlenecek olan politikaların tümüdür.

Otelcilik sektöründe, insan kaynakları yönetimi yaklaşımının, diğer sektörlere oranla daha yavaş bir şekilde gelişim gösterdiğini söylemek pek de yanlış sayılmaz. İnsan kaynakları yönetiminin gelişimini, otel işletmeleri açısından değerlendirdiğimizde ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Günümüzde otel işletmelerinde oluşturulan çalışan politikalarını incelediğimizde, insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılmadığını gözlemleyebiliriz. Bundan da ziyade, yönetim maliyetlerinin kontrolüne ağırlık verilen çalışmalar yapıldığı su götürmez bir gerçektir.

 Otel işletmelerinde geliri ve gideri “insan” unsurunun yarattığı düşünüldüğünde, bu durum bir kez daha doğrulunu kanıtlamıştır. Birebir ilişkilerin hüküm sürdüğü, “hizmet” olgusunun en ama en yoğun yaşandığı otel işletmeleri gibi sektörde, insan unsurunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serilir. Bu nedenle insan unsurunun etkin bir şekilde yönetilebilmesi için ancak bu alanda bilgi ve beceri sahibi olan insanlarla çalışılması gerekir. 

Bu durumu daha iyi anlayabilmek adına bugün kalitesiyle kendini kanıtlamış birçok otel işletmesine bakmak yeterlidir. Başarısını kanıtlamış olan bu otellerin başarılarının ardında ise insana yapılan yatırımın olduğu görülmektedir.Mesela Türkiye’de modern otelciliğin başlamasına ön ayak olan pek çok otel işletmesi bulunmaktadır. Bu oteller, ilerleyen zamanlarda, başka bir otel işletmesinde yöneticilik yapacak çalışanı yetiştiren birer kurum niteliği kazanmışlardır. Özellikle bilindik ve kaliteli otel zincirlerinin, çalışanlarını birer yatırım unsuru olarak gördüğünü söylemek pek de yanlış sayılmaz. Dünya geneline baktığımızda rekabet olgusu günden güne artıyor. Bu durum hemen hemen tüm otel işletmelerinin insan kaynakları yönetimi konusuna daha fazla önem vermelerini sağlıyor. Yani otelcilik alanında insan kaynakları yönetiminin önemi, her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor.

Tüm bu nedenlerden ötürü bir otel işletmesinin başarısı, yalnızca iyi bir ekonomiye ve fizikiyi yapıya sahip olmaya indirgenmemelidir. Bunların yanı sıra etkili bir insan gücüne sahip olmak bir otelin başarısını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Şöyle bir düşündüğümüzde, otel işletmesinin hem finansal hem de fiziki yapısına anlam kazandıran ve bu olguların değerlendirilmesini sağlayan, otel işletmesinin sahip olduğu personeldir, yani insan gücüdür.

İnsan kaynakları yönetimi, personeli geliştirir, motive eder, doğru insanı doğru bölgede konumlandırır. Bunların yanı sıra tüm birimin ihtiyacı ile personelin ihtiyaçlarını bir arada gözetmesi gerekir. İnsan kaynakları yönetiminin anlayışında bu yatar. İnsan kaynakları yönetimi anlayışını benimseyen ve uygulamaya koyabilen otel işletmeleri, etkin ve verimli çalışılmasına olanak verir. Bu politikayı takip eden bir otel işletmesi, amaçlarına daha kolay ulaşmış olur.

Amacına daha kolay ulaşabilen otel işletmeleri, ihtiyaç duyduğu personel sayısını ve nitelikleri çok iyi analiz edebilen otel işletmeleridir. Eğer bir otel işletmesi doğru planlama ve iyi bir insan kaynakları yönetimine sahip değilse, o halde bunları başarması mümkün değildir. Bu konuda başarı sağlamayan otel işletmeleri ise zamanla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalma ihtimali her zaman yüksektir.